Kürdistan Kürdistan Başkanlığı yolsuzlukla mücadele raporunu onayladı

Kürdistan Başkanlığı yolsuzlukla mücadele raporunu onayladı
Kürdistan Başkanı Mesut Barzani yolsuzlukla mücadeleye büyük önem verdiklerini açıklamıştı

Kürdistan24/Erbil- Kürdistan Yolsuzlukla Mücadele Kurulu'nun hazırlayıp sunduğu büyük ve köklü reformlar öngören rapor Kürdistan Başkanlığı tarafından onaylandı.

9 konu başlığı altında ve birçok sektörle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde hazırlanan ve K24'ün içeriğine ulaştığı raporda 100 yolsuzluk dosyası da bulunuyor.

Raporda reform gerçekleştirilmesi gereken petrol ve onun satışıyla ilgili işlemler, çift maaşların önüne geçilmesi için geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan biyometrik sistem, yolsuzluk yaparak aşırı mülk edinmenin önüne geçilmesi, Peşmerge Bakanlığıyla birlikte tüm bakanlık ve hükümet kurumlarının şeffaflaştırılması ve denetlenmesi, yolsuzlukla mücadelede hukuksal eksikliklerin giderilmesi için atılması gereken adımlar sıralandı.

Petrol, diğer kaynaklar ve giderleri, vergi uygulama ve toplama usulleri, genel giderlerin azaltılması, genel gelirlerin artırılması gibi konuların ayrıntılı olarak değerlendirildiği raporda bu konularla ilgili çözüm yolları sunulmuş.