Dünya Macaristan’da Kürt jenosidini uluslararası kılma çabaları

Macaristan’da Kürt jenosidini uluslararası kılma çabaları

Haber Merkezi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kürt, Ermeni ve Yahudilere yönelik jenosidin konuşulduğu bir konferans düzenleniyor.
Budapeşte’de Kürt, Ermeni ve Yahudi jenositlerinin konuşulduğu konferans üç gün sürecek. Dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyen, entelektüel ve jenosit uzmanlarının katıldığı konferansta Kürt meselesinde uzman ve Kürt tarihini bilen kişiler de yer aldı.
Konferans, Kürt, Ermeni ve Yahudi halkına uygulanan katliamların uluslararası arenada jenosit olarak kabul edilmesi için çaba gösterme amacını taşıyor.
Konferansa katılan Selahaddin Üniversitesi’nden uzmanlar da Kürtlere karşı gerçekleştirilen katliamların uluslararası kabul edilmesine yönelik sunumlar yaptı.