Türkiye Anayasa değişikliği teklifinin 5'inci maddesi de kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 5'inci maddesi de kabul edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) devam eden anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi 343 evet oyu ile kabul edildi. CHP ve HDP'nin katılmadığı oylamada 7 ret oyu kullanıldı.

Değişiklik teklifinin 5. maddesi ise şöyle:

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

CHP oylamaya katılmadı

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin 5. madde için yapılacak oylamaya katılmayacağını duyurdu. Gecenin bu saatinde maddenin oylanmasını istemediklerini belirten Altay, teklifin Meclis'in feshi anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Seçilme yaşı 18’e indirildi

Anayasa değişikliği teklifi maddelerinden seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngören 3 maddesi 139 ret oyuna karşılık 341 kabul oyuyla kabul edildi. Oylamada 3 boş ve 2 de geçersiz oy çıktı. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı.  Teklifin dördüncü maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde 343 'Evet' oyu ile TBMM'de kabul edildi. Bu madde Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimi birleştiriyor.

4’üncü madde

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor. Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.