ڤار| بازاڕی گواستنەوەی هاوینەی یاریزانان

ڤار

محەمەد عەدنان لەگەڵ میوانەکەی دواهەمین یاری و ئەنجام و گواستنەوەی یاریزانان شیدەکاتەوە