یاد و یادگار لەگەڵ دادوەر حەکیم رزگار ئەمین

یاد و یادگار

یاد و یادگار لەگەڵ دادوەر حەکیم رزگار ئەمین