باسی رۆژ | پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2023ـی عێراق

باسی رۆژ

باسی رۆژ | پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2023ـی عێراق