دیدەڤان | عارف رووشدی سیاسەتمەدار

دیدەڤان

بە میوانداری

عارف رووشدی، سیاسەتمەدار