دیدەڤان | جەعفەر ئیمینکی، سیاسەتمەدار

دیدەڤان

بە میوانداری 

 جەعفەر ئیمینکی، سیاسەتمەدار