سرمایه‌گذار خارجی بزرگترین کارگاه خاورمیانه را در اقلیم کوردستان تاسیس می‌کند

تاسیس بزرگترین کارگاه خاورمیانه در اقلیم کوردستان
تاسیس بزرگترین کارگاه خاورمیانه در اقلیم کوردستان
" اوضاع امنیتی اقلیم کوردستان بسیار مناسب است و می‌خواهم تعداد کارگاه‌هایم را افزایش دهم"

اربیل (کوردستان٢٤)- یک سرمایه‌گذار خارجی، بزرگترین کارگاه آلومینیوم سازی خاورمیانه را در اقلیم کوردستان تاسیس می‌کند.

یاسر محمد که یک سرمایه‌گذار خارجی دو تابعیتی در اقلیم کوردستان است، در شهرهای اقلیم چند کارگاه آلومینیوم سازی ایجاد کرده و در نظر دارد در ماه‌های آینده بزرگترین کارگاه آلومینیوم سازی خاورمیانه را در اقلیم کوردستان تاسیس کند.

یاسر به گزارشگر کوردستان ٢٤ گفت:" اوضاع امنیتی اقلیم کوردستان بسیار مناسب است. مدت یک سال است که در اقلیم کار می‌کنم و می‌خواهم تعداد کارگاه‌هایم را افزایش دهم".

او مواد اولیه کار خود را از کشورهای آلمان و یونان وارد می‌کند و می‌گوید که از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

در کارگاه‌های یاسر غالبا درب و پنجره تولید می‌شوند. او می‌گوید:" جوانان کوردستان توانمند هستند و شش طرح جدید در دست اقدام دارم که برای جوانان فرصت شغلی ایجاد می‌کنند. من در آینده‌ای نزدیک بزرگترین کارگاه خاورمیانه را در اقلیم کوردستان تاسیس می‌کنم که می‌تواند هر هفته بیش از هزار درب با کیفیت بالا تولید کند".

ثبات و آرامش اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب کرده است. از سال ٢٠٠٣ به بعد شمار زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی به اقلیم کوردستان آمده‌اند و از سال ٢٠٠٦ تاکنون بیش از ١٦ کشور در اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری نموده‌ و ٤٥ پروژه به مبلغ ١٠ میلیارد دلار احداث کرده‌اند.

0
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

ب.ن