بقایای کشف شده اجساد قربانی نسل کشی کوچوی به خاک سپرده شدند

مراسم خاکسپاری قربانیان نسل کشی کوچوی
مراسم خاکسپاری قربانیان نسل کشی کوچوی
"١،٢٩٣ ایزدی در تهاجم داعش شهید شده‌اند"

اربیل (کوردستان٢٤)- بقایای کشف شده اجساد قربانی نسل کشی روستای ایزدی نشین کوچوی، طی مراسمی باشکوه به خاک سپرده شدند.

روز پنجشنبه ١٨ آذر ١٤٠٠، بقایای کشف شده ٤٠ جسد قربانی نسل کشی در روستای ایزدی نشین کوچوی از توابع شنگال، باز گردانده و طی مراسمی به خاک سپرده شدند.

بر پایه آخرین اطلاعیه دفتر آزادسازی ربوده شده‌گان ایزدی، آمار جنایات داعش در مناطق ایزدی نشین کوردستان از سوم آگوست ٢٠١٤ تا کنون به شرح زیر است:

قبل از تهاجم داعش ٥٥٠،٠٠٠ ایزدی در کوردستان ساکن بوده‌اند

در جنگ داعش ٣٦،٠٠٠ ایزدی آواره شده‌اند که ١٥٠،٠٠٠ نفر از آنان به مناطق خود باز گشته‌اند.

١،٢٩٣ ایزدی در تهاجم داعش شهید شده‌اند.

٢،٧٤٥ کودک ایزدی بی سرپرست شده‌اند.

٨٢ گور دسته جمعی و ده‌ها گور انفرادی ایزدی‌ها کشف شده‌اند.

٦٨ مکان مقدس ایزدی‌ها منفجر شده‌اند.

نزدیک به ١٠٠،٠٠٠ ایزدی به خارج از عراق مهاجرت کرده‌اند.

٦،٤١٧ ایزدی توسط داعش ربوده شده که ٣،٥٤٨ نفر از آنها زن و ٢،٨٦٩ نفر نیز مرد بوده‌اند.

٣،٥٥٠ ایزدی از دست داعش نجات یافته‌اند که ١،٢٠٦ نفر از آنها زن، ٣٣٩ نفر مرد، ١،٠٤٩ نفر کودک دختر و ٩٥٦ نفر نیز کودک پسر هستند.

١٠٤ ایزدی ربوده شده، توسط داعش شهید شده‌اند.

مراسم خاکسپاری قربانیان نسل کشی کوچوی
0
1
2
3
4
5
6
7

ب.ن