تحقیقات باستان‌شناسان موزه اربیل را غنی‌تر می‌کند

موزه اربیل در مسیر توسعه
موزه اربیل در مسیر توسعه
در موزه اربیل بیش از ۷۰۰ اثر باستانی نمایش شده‌اند

اربیل (کوردستان٢٤)- تحقیقات و حفاری‌های باستان‌شناسان در سه دهه گذشته، موزه اربیل را غنی‌تر کرد‌ه‌اند.

موزه اربیل که در سال ۱۹۸۹ در مرکز شهر تاسیس شد، بیش از ۷۰۰ قطعه اثر باستانی را در سه گالری وسیع در خود جای داده است.

در این موزه، آثار قابل توجهی از دوره‌های مختلف باستان نمایش شده‌اند.

آراس بایز، باستان شناس می گوید: " قدمت موزه اربیل به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد و بعدها، در سال ۱۹۸۹ به قلعه اربیل منتقل شد".

آثار باستانی مربوط به عصر حجر که در موزه نمایش شده‌اند، شامل انواع چاقوهای سنگی، گلدان‌، کاسه، ابزار شکار و جمجمه انسان نئاندرتال هستند.

در موزه اربیل همچنین آثاری از دوره‌های چرمو، حسونه، سامرا، حلف، اریدویان، جمدت نصر و نینوا نمایش شده‌اند.

آثار مربوط به هر یک از این دوره‌ها، شیوه زندگی، آداب و رسوم، روش‌های شکار، فنون مبارزه، و سبک معماری مردمان را نشان می‌دهند.

هر سال بازدیدکنندگان بسیاری از موزه اربیل دیدن می‌کنند.

تحقیقات و حفاری‌های باستان‌شناسان که در طول سه دهه گذشته در اربیل انجام شده‌اند، موزه را غنی‌تر نموده و انتظار می‌رود که با ادامه این روند، بیش از پیش بر ارزش و جایگاه آن افزوده شود.

0
1
2
3
4
5
6

ب.ن