طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۰ نفر براثر عوارض ریزگردها به بیمارستان‌های سلیمانیه مراجعه کرده‌اند

طوفان ریز گردها از بامداد روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت بار دیگر آسمان استان سلیمانیه را دربر گرفته است

اربیل (کوردستان ۲۴)- مدیریت کل شبکه‌ی بهداشت سلیمانیه اعلام کرد که براثر طوفان ریزگردها در استان سلیمانیه، از بامداد روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ١٣٠ نفر از مردم این استان به بخش اورژانس بیمارستان‌های سلیمانیه مراجعه کرده‌اند.

برطبق این گزارش، اکثریت مراجعین به بیمارستان‌ها به‌طور سرپایی مداوا شده‌اند.

/ا.م