بانوان کلاش باف روستای میوان

بانوان کلاش باف در روستای میوان، تحت نظارت خانم فرشته حسینی که مهارت بسیاری در کلاش بافی دارد، کار می‌کنند
بانوان کلاش باف در روستای میوان، تحت نظارت خانم فرشته حسینی که مهارت بسیاری در کلاش بافی دارد، کار می‌کنند
تولیداتشان در داخل و خارج از ایران متقاضی دارد

اربیل (کوردستان٢٤) – کلاش‌هایی که بانوان شرق کوردستان می‌بافند، در داخل و خارج از ایران متقاضی دارند.

بانوان روستای میوان به غیر از انجام امور خانه به کلاش بافی هم اهتمام می‌ورزند، آنها با این کار بخشی از هزینه‌های زندگی خود را نیز تامین می‌کنند.

بانوان کلاش باف در روستای میوان، تحت نظارت خانم فرشته حسینی که مهارت بسیاری در کلاش بافی دارد، کار می‌کنند.

کلاش‌هایی که بانوان میوان می‌بافند در داخل و خارج از ایران متقاضی دارند و به فروش می‌رسند.

روستای میوان از توابع شهر پاوە در شرق کوردستان است.

کلاش که برخی به آن گیوه هم می‌گویند یک نوع پای افزار مخصوص منطقه اورامان در کوردستان است که از مواد طبیعی تهیه می‌شود.

برخی منابع می‌گویند که قدمت این پای افزار، به بیش از دو هزار سال پیش بر‌می‌گردد.

عکس؛ سارا جعفری

0
1
2
3
5
6
7

ب.ن