احمد جمیل: کیفیت برنج اقلیم کوردستان از برنج وارداتی بسیار بالاتر است

"برنج اقلیم کوردستان بهترین نوع در سطح عراق و منطقه است"
"برنج اقلیم کوردستان بهترین نوع در سطح عراق و منطقه است"
"تنوع برنج کوردستان بازار را رونق داده‌ است"

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل کشاورزی استان دهوک، تاکید کرد که کیفیت برنج اقلیم کوردستان از برنج وارداتی بسیار بالاتر است و تنوع آن بازار برنج را رونق داده‌ است.

اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، در گزارشی از افزایش تقاضا برای برنج اقلیم کوردستان خبر داد و آن را بهترین نوع برنج در سطح عراق و منطقه توصیف کرد.

در این گزارش، عزیز محمد، کشاورز در استان دهوک، می‌گوید که صادرات برنج موجب افزایش قیمت آن شده است "حمایت کابینه نهم دولت، کشاورزان را به افزایش تولید برنج تشویق کرده و این موجب شده علاوه بر تامین نیاز داخلی به خارج از کوردستان نیز صادر شود. اکنون کشاورزی رونق پیدا کرده و مردم برای کشاورزی به روستاها برگشته‌اند".

گزارش تاکید کرده که در سال میلادی جاری ٥.٢٥ هکتار زمین کشاورزی در استان دهوک به کاشت برنج اختصاص داده شده و پیشبینی می‌شود که تولید برنج در این استان به ٢٣ هزار تن برسد.

احمد جمیل، مدیرکل کشاورزی استان دهوک، تاکید کرده که کیفیت برنج اقلیم کوردستان از برنج وارداتی بسیار بالاتر است "انواع برنج در دهوک از جمله پنج ماهه، شش ماهه، سه ماهه، کس‌ندیتی، تحالف، مصری، صدری و عنبری تولید می‌شوند و بازار برنج را رونق داده‌اند."

با مشارکت بخش خصوصی در روند افزایش تولیدات کشاورزی، تقویت کشاورزی صنعتی و بازاریابی برای محصولات کشاورزی در چارچوب برنامه متنوع‌‌سازی منابع درآمد در کابینه نهم دولت، تولید برنج وارد مرحله‌ای جدید شده و انتظار می‌رود رونق بیشتری به خود گیرد.

0
1
2
3
4
ب.ن