گزارش تصویری از گذاشتن سنگ بنای دو پارک در شهر دهوک توسط مسرور بارزانی

author_image Kurdistan24
۱۳۱میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۵۱۵هزار دینار بە احداث این دو پارک اختصاص داده‌ شده است

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۱۴ خرداد سنگ بنای دو پارک "آلوکا" و " سرهلدان" را  با هزینه‌ی ۱۳۱میلیارد و ۸۹۸ ملیون و ۵۱۵ هزار دینار در شهر دهوک گذاشت.