تشکیل ناتوی عربی علیە ایران

پروژە تشکیل پیمان امنیتی علیە ایران یک سال پیش هنگام دیدار ترامپ از عربستان مطرح شد

 اربیل (کردستان٢٤)- خبرگزاری رویترز بە نقل از منابع مطلع گزارش کرد کە رئیس جمهوری آمریکا یک ائتلافی سیاسی- امنیتی با شرکت عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت مصر و اردن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد.

طبق خبر رویترز، طرح " ائتلاف استراتژیک خاورمیانە" ((MESA، در نشستی کە قرار است۲۰ و ۲۱ مهرماه در واشنگتن برگزار شود، بە بحث گذاشتە می‌شود.

رویترز از قول چهار منبع مطلع خود گزارش کردە است کە کاخ سفید قصد دارد با این کشورها‌ همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی٬ آموزش نظامی و رویارویی با تروریسم داشته باشد و همچنین  روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود در منطقه را گسترش دهد.

رویترز می‌گوید، این طرح که مقام‌های کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه آن را "ناتوی عربی" می‌نامند، می‌تواند تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه با ایران را افزایش دهد.

رویترز از قول یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز نوشت: "مِسا به مثابه خاکریزی مقابل تجاوز٬ تروریسم و افراط گری ایران عمل خواهد کرد و ثبات را به خاورمیانه خواهد آورد."

قاسم سلیمانی فرماندە نیروی سپاە قدس وابسته بە سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبە ٤مرداد ماه طی سخنانی در شهر همدان، رو بە رئیس جمهوری آمریکا گفتە بود " رامپ قمارباز من خودم بە تنهایی در مقابلت می‌ایستم."

محمد علی جعفری فرماندە کل سپاە پاسداران نیز روز پنجشنبە در دیدار با دانشجویان گفتە بود: "تهدید‌های نظامی خارجی که از سوی دشمنان اعمال می‌شود خیلی جدی گرفته نمی‌شود، چرا که ما قدرت پاسخگویی داریم، اما ضعف‌ها و تهدیدات داخلی جدی‌تر است".

/چللب