فرماندهی کل نیروهای پیشمرگە: سپاە پاسداران بە کرکوک حملە کرده است

اقبالپور نامی فرماندهی حملە پاسداران بە کرکوک را برعهدە داشتە‌ است

 k24- اربیل

فرماندهی کل نیروهای پیشمرگە کردستان، در بیانیە‌ای اعلام کرد بامداد امروز دوشنبه، ١٤ مهرماه،  قرارگاە سپاە قدس وابسته بە سپاه پاسداران بە فرماندهی "اقبالپور" و  با حمایت حشد شعبی بە مناطقی از استان کرکوک حملە کردە است.

بیانیە‌ فرماندهی کل نیروهای پیشمرگە کردستان بە این شرح است:

هم‌میهنان عزیز کردستان

افکارعمومی کردستان و جهان

بامداد امروز دوشنبه٢٤ مهرماه، نیروهای حشد شعبی وابسته بە سپاه پاسداران ایران تحت فرماندهی "اقبالپور"، با همکاری نیروهای عراقی حمله گسترده‌ای را بە سوی کرکوک و حومه آن آغاز کردەاند. آغاز این حملە اعلام آشکار جنگ علیە مردم کردستان است.

این حملە کە از سوی دولت عراق، حشد و نیروهای وابستە بە قرارگاه قدس سپاه پاسداران انجام شدە است، انتقام گرفتن از مردم آزادیخواه کردستان و هموطنان سرافراز کرکوک است.

متأسفانە برخی از مسئولان اتحادیە میهنی هم در کمک بە این توطئە دست داشتە و خیانتی تاریخی در حق کردستان و شهدایی انجام دادەاند کە تحت لوای اتحادیە میهنی روح خود را فدای کردستان کردە‌اند. این تعداد از مسئولان، بدون هیچگونە مقاومتی برخی نقاط حساس را بە حشد شعبی و سپاە پاسداران ایران واگذار کردە‌ و کاک "کسرت" را تنها گذاشته‌اند.

بە همە اعلام می‌کنیم کە این حملات حشد شعبی و نیروهای عراقی با استفادە از سلاح و زرهپوش و تانکهای ابرامز آمریکایی و دیگر سلاح‌های کشورهای ائتلاف انجام گرفتە‌است. سلاح‌هایی کە مدت‌هاست تحت نام جنگ با داعش بە ارتش عراق و حشد شعبی واگذار گردیدە است. این درحالی است کە هنگام جنگ با داعش و مبارزە با تروریست‌ها اسلحە و مهمات لازم در اختیار پیشمرگه‌ها قرار نمی‌گرفت.

اکنون بە مردم کردستان اطمینان می‌دهیم کە نیروهای پیشمرگە کردستان علی‌رغم خیانت بعضی از مسئولان و توطئە دولت عراق و سپاە پاسداران، با روحیەای عالی در اقصی نقاط کردستان بە مقاومت قهرمانانه ادامە می‌دهند و همچنین تأکید می‌نماییم کە بە هیچ وجه نمی‌توان ارادە مردم کردستان را درهم شکست و اجازە نخواهیم داد دشمنان بر مردم کردستان پیروز شوند.

از همە پیشمرگان راستین کردستان و ملت مقاوم و دشمن‌ شکن می‌خواهیم همە توان خود را گرو مقابلە با غاصبان بگذارند. مسئولیت اولیه این جنگ‌ افروزی، دولت العبادی است و باید بە پاسخگو باشد.

فرماند‌هی کل نیروهای پیشمرگه کردستان

١٦-١٠-٢٠١٧