مسرور بارزانی دستاوردهای ۱۰۰ روزه‌ی کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کردستان را تشریح خواهد کرد

سیزدهم آذرماه با یکصدمین روز تشکیل کابینە‌ی جدید دولت اقلیم کردستان مصادف بود
author_image Kurdistan24 اربیل

اربیل (کردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان به مناسبت یکصدمین روز تشکیل کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کردستان، امروز شنبه ۱۶آذر طی سخنانی اهم دستاوردهای دولت اقلیم کردستان در صد روز گشته را تشریح خواهد کرد. 

بر اساس اطلاعات واصله به کردستان۲۴، نخست‌وزیر اقلیم کردستان در این سخنرانی تلویزیونی کە ساعت ۸ شامگاه روز شنبه ۱۷ آذر از رسانه‌های اقلیم کردستان پخش خواهد شد،  به دستاوردهای کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کردستان درمورد روند اصلاحات اداری، مبارزه با فساد، توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساست‌های اقتصادی و تقویت روابط اربیل و بغداد و حل مشکلات میان دولت دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی سخنرانی خواهد کرد. 

روز چهارشنبه‌ی گذشته ۱۳ آذرماه، با یکصدمین روز تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کردستان مصادف بود.

/ا.م