نامه‌ی استنادی دولت اقلیم کردستان به بغداد

"خسارت جنایات رژیم‌های عراق ٣٨٤ میلیارد دلار است"

اربیل(کردستان٢٤)- دولت اقلیم کردستان در نامه‌ای به دولت عراق، با یادآوری ١٠ نکته، بر غیرقانونی بودن قطع حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کردستان، تاکید کرده است.

دیوان هیئت دولت اقلیم کردستان، با ارسال نامه‌ای به دیوان هیئت دولت عراق، ١٠ نکته یادآور شده است و با ارائه‌ی دلایل قانونی ثابت نموده، که نباید حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کردستان قطع شود، مبنی بر اینکه آنها هم جزئی از کارمندان عراق هستند.

در این نامه آمده است؛ قانون، حق مشارکت را به عنوان مبنای تاسیس سیستم اتحادی، برای اقلیم‌ها و استان‌ها در اقلیم کردستان تضمین کرده است و مسئولین عراق باید بر اساس آن عمل کنند.

دیوان هیئت دولت اقلیم کردستان، همچنین توضیح داده است؛ بغداد در ٣ ماه ابتدای سال ٢٠٢٠ میلادی، حقوق و مزایای مالی اقلیم کردستان را پرداخت نکرده است، علیرغم خسارت وارده بر کارمندان که مبلغ آن ٤٥٢ میلیارد دینار است و از سوی دیوان هیئت دولت عراق به شکلی غیرقانونی توقیف شده است.

همچنین تاکید شده است که دولت عراق، از ماه فوریه‌ی سال ٢٠١٤ تا سال ٢٠١٩میلادی، حقوق و مزایای مالی اقلیم کردستان را پرداخت نکرده است.

دیوان هیئت دولت اقلیم کردستان، ده‌ها سند جنایات رژیم‌های عراق، طی سال‌های ١٩٦٣ تا ٢٠٠٣ میلادی علیه مردم کردستان را پیوست نامه کرده است، که مجموع خسارات آنها برابر است با ٣٨٤ میلیارد دلار.

برای مطالعه‌ی متن نامه کلیک کنید.         

 ب.ن