مثال آلوسی: قوت مردم با مسائل سیاسی آمیخته نشود

"سیاستمداران عراق مسئولیت را به مردم دیگران نیاندازند"

اربیل(کردستان٢٤)- رهبر حزب (امت عراقی)، از مدعی العموم خواست؛ به دلیل قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان، از دیوان هیئت دولت عراق، تحقیق به عمل آورد.

مثال آلوسی، رهبر حزب (امت عراقی) در یک پیام توئیتری، از مدعی العموم عراق درخواست کرد؛ درباره‌ی قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان، دیوان هیئت دولت عراق را بازخواست نماید.

آلوسی، در پیام توئیتری خود تاکید کرده است که باید سیاستمداران عراق، مسئولیت حل مشکلات را بر عهده گرفته و به گردن مردم نیاندازند.

او نوشته است؛ لازم نیست مشکلات با مسائل دیگر آمیخته شوند و بایستی موضوع قوت مردم، از پروسه‌ی حل مشکلات خارج شود.

ب.ن