مجسمه‌ی مقاومت ملت کرد در ارتفاعات آبیدر قامت برافراشت

"ملتی که قد خم نکرده است".
kurdistan24.net

اربیل(کردستان٢٤)- مجسمه‌ی ١٥ متری مقاومت ملت کرد، ساخته‌ی هنرمند نامدار هادی ضیاءالدینی، در ارتفاعات آبیدر بر فراز شهر سنندج، نصب شد.

مجسمه‌ی مقاومت ملت کرد که‌ از ٥ قطعه‌ی فلزی ٣ متری تشکیل شده و توسط هادی ضیاءالدینی هنرمند نامدار کرد خلق شده است، بر فراز پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج نصب شد.

هادی ضیاءالدینی درباره‌ی این مجسمه به کردستان٢٤ گفت:" نماد مقاومت ملت کرد، در برابر فجایع و مصائبی است که در طول تاریخ بر سر این ملت آمده و در شکل پدری نمود پیدا کرده است که کودکان شهیداش را در آغوش گرفته، اما همچنان پایدار و استوار ایستاده و قد خم نکرده است".

ضیاءالدینی تاکید کرد؛ این پدر در واقع ملتی است که در برابر فجایع، چنان کوه‌ ایستاده و مانا است.

مجسمه‌ی مقاومت ملت کرد با ١٥ متر ارتفاع، بزرگترین مجسمه در ایران است و ایده‌ی ساخت آن، از ٩ سال پیش مطرح شده است و هنوز کار محوطه‌سازی و پایه‌ی آن، به ‌پایان نرسیده است.

آثار هادی ضیاءالدینی نقاش و مجسمه ساز کرد، در بسیاری از کشورهای جهان به نمایش درآمده است.

ب.ن