کشف و ضبط آثار باستانی در حلبچه

دو نفر در رابطه با کشف اشیاء عتیقه در حلبچه بازداشت شدند

اربیل (کردستان۲۴)-  پلیس آسایش حلبچه روز دوشنبه ۵ خرداد از کشف ۷ قطعه آثار و حدود۵هزار سکه‌ی باستانی خبر داد.

خبرنگار کردستان۲۴ از شهر حلبچه گزارش کرد کە نیروهای امنیتی این استان در عملیاتی ضمن کشف و ضبط ۷ قطعه آثار و حدود ۴هزار و ۷۸۶ سکه‌ی باستانی، دو نفر را در این رابط دستگیر کە تحقیقات از آنان ادامه دارد.

بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴ در این استان ۲۰۰ منطقه‌ی باستانی وجود دارد، اما تاکنون موزەای در مرکز این استان احداث نشده است.

/ا.م