کاظمی: عراق در معرض تهدید بزرگی قرار گرفته است

اکنون زمان شعار دادن نیست

اربیل(کردستان٢٤)- نخست وزیر عراق، عامل اصلی مشکلات اقتصادی عراق را وابستگی به نفت دانست و گفت تا این وضعیت ادامه داشته باشد، تغییر ایجاد نمی‌شود.

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد؛ از جمعیت ٤٠ میلیون نفری عراق، ٤ میلیون نفر حقوق بگیرند و این در هیچ کشوری مشابه ندارد.

کاظمی، با به اشاره به این که در هر انتخاب برای جمع‌آوری رای، هزاران نفر استخدام شده‌اند و بر شمار حقوق بگیران افزوده شده است، گفت: عراق در معرض تهدید بزرگی قرار گرفته است و اکنون زمان شعار دادن نیست.

او همچنین عامل اصلی مشکلات اقتصادی عراق را وابستگی به صنعت نفت دانست و تاکید کرد که تا این وابستگی ادامه داشته باشد، هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود.

ب.ن