به دستور مسرور بارزانی ١٥٠ میلیون دینار برای تامین نیازمندی‌های پزشکی پنجوین اختصاص یافت

نخست وزیر به کمک مردم پنجوین شتافت

اربیل(کردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کردستان، مبلغ ١٥٠ میلیون دینار برای تامین نیازمندی‌های پزشکی شهرستان پنجوین اختصاص داد.  

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کردستان، اعلام کرد:" به دستور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا، مبلغ ١٥٠ میلیون دینار برای تامین نیازمندی‌های پزشکی شهرستان پنجوین اختصاص داده شد".

به دنبال افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا در شهرستان مرزی پنجوین، سطح نیازمندی‌های پزشکی و بهداشتی آن شهرستان نیز افزایش یافت.

 ب.ن