یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران در هلند با چاقو موردحمله قرار گرفت

شخص مهاجم توسط پلیس هلند دستگیر شده است

اربیل (کردستان۲۴)- "صادق زرزا" یکی از اعضای پیشین رهبری و عضو حزب دمکرات کردستان روز جمعه ۳۰ خرداد، در ایستگاه قطار شهر "لیوواردن" مرکز استان "فریسلاند" هلند، از سوی فردی با چاقو موردحمله قرار گرفت.

فرد مهاجم از سوی پلیس هلند دستگیر شده است.

بە گفته‌ی "صالح زرزا" صادق زرزا،  "رزگار پردآبادی" کە از سوی رسانه‌ها به عنوان "ر.پ" از وی نام‌ برده شده است، پیش‌تر از طریق تلفن با مضروب قرار ملاقات گذاشته، او هم در ایستگاه قطار بە استقبال مهاجم رفتە تا در خانه از وی پذیرایی نماید. مهاجم پس از اهدای یک دسته‌گل بە صادق زرزا، با چاقو وی را مورد چندین ضربه‌ی شدید قرار داده و پس از اطمینان از مرگ او، از ماشین خارج شدەاست.

کسانی کە در محل وقوع جرم حضورداشته‌اند، صحنەی حمله و دستگیری مهاجم را تصویربرداری کرده‌اند.

بە گفتەی صالح زرزا، مضروب در بیمارستان به هوش آمده و  تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

صادق زرزا یکی از فرزندان موسی خان زرزا از ایل زرزا در شهر اشنویه  و عضو پیشین رهبری حزب دمکرات کردستان ایران است.

/ا.م