اعلام شرایط جدید تردد مسافران در پایانەی مرزی حاج‌عمران

مسافران باید پس از ورود بە اقلیم کُردستان به مدت دو هفته با هزینه‌ی شخصی در قرنطینه بمانند

اربیل(کُردستان ۲۴)-مدیریت پایانه‌ی مرزی حاج عمران- تمرچین روز چهارشنبه ۸ مرداد، شرایط جدید تردد شهروندان اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران در این پایانە را بە این شرح اعلام کرد:

۱‌- شرایط سفر شهروندان اقلیم کُردستان بە ایران:

متقاضیان سفر بە ایران باید با قبلاً موافقت وزارت داخلەی اقلیم کُردستان و ویزای ایرانی را گرفته باشند.

 

۲-‌ در مورد بازگشت شهروندان اقلیم کُردستان از ایران:

متقاضیان اقلیم کُردستان کە خواهان بازگشت از ایران هستند، هرروز از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر می‌توانند بە پایانەی مرزی حاج‌عمران مراجعه نموده و پس از آزمایش کرونا با هزینه‌ی شخصی و امضای تعهدنامه مبنی بر ماندن در خانە یا هتل با هزینه‌ی شخصی بە مدت ۱۴ روز، می‌توانند بە اقلیم کُردستان بازگردند.

 

۳- در مورد بازگشت شهروندان ایرانی از اقلیم کُردستان بە ایران:

شهروندان ایرانی کە دارای کارت اقامت در اقلیم کُردستان با تاریخ معتبر هستند، با در داشت آن می‌توانند از طریق این پایانه بە ایران بازگردند. در غیر این صورت باید پس از مراجعه بە اداره‌ی اقامت و تمدید تاریخ اقامت دوباره مراجعه بکنند.

 

۴- شهروندان ایرانی نیز با شرایط زیر می‌توانند از پایانەی مرزی حاج عمران وارد خاک اقلیم کُردستان شوند:

۱-‌ اخذ موافقت وزارت داخلەی اقلیم کُردستان

۲- در دست داشتن نتیجه‌ی منفی آزمایش کرونا کە ۴۸ ساعت از تاریخ آن نگذشته باشد

۳- پس از ورود بە اقلیم کُردستان، با هزینه‌ی شخصی از آنان نمونه‌برداری کرونا انجام می‌گیرد

۴- اخذ تعهدنامه‌ی کتبی مبنی بر ماندن در خانە یا با هزینه‌ی شخصی بە مدت ۱۴ روز.

/ا.م