برزنجی: دولت عراق سهم اقلیم را از بودجه‌های تعیین شده ارسال کند

وزیر بهداشت عراق به اقلیم کُردستان دعوت شد

اربیل(کُردستان٢٤)- وزیر بهداشت اقلیم کُردستان، از دولت فدرال خواست برای ارسال سهم اقلیم کُردستان از کمک‌های بین‌المللی و بودجه‌های تعیین شده، اقدام کند.

وزارت بهداشت دولت اقلیم کُردستان، در اطلاعیه‌ای از تماس تلفنی وزیر بهداشت اقلیم کُردستان، سامان برزنجی، با وزیر بهداشت دولت فدرال، حسن تمیمی خبر داد.

بر پایه اطلاعیه، در این تماس تلفنی ضمن بررسی شرایط بهداشتی عراق و اقلیم کُردستان، سامان برزنجی از وزیر بهداشت عراق خواسته است که برای ارسال دارو، نیازمندی‌های پزشکی، سهم اقلیم کُردستان از کمک‌های بین‌المللی و بودجه‌های تعیین شده، اقدام کند.

وی همچنین از وزیر بهداشت عراق برای سفر به اقلیم کُردستان دعوت نموده تا از نزدیک مسائل مربوطه بررسی شوند.

ب.ن