پیام پرزیدنت بارزانی در ٣٢مین سالیاد انفال بادینان

"قصد داشتند به وجود ملت ما پایان دهند"

اربیل(کُردستان٢٤)- پرزیدنت مسعود بارزانی، در ٣٢مین سالیاد انفال بادینان پیامی منتشر کردند.

 متن پیام پرزیدنت مسعود بارزانی:

به نام خداوند بخشنده مهربان

جنایت انفال بادینان ادامه سلسله جنایات و فجایعی بود که رژیم سابق عراق با هدف امحا و نابودکردن مردم کُردستان در دهه هشتاد قرن بیستم در مناطق مختلف کُردستان مرتکب شد. از ٤ تا ١٥ شهریور ١٣٦٧ بخش بسیاری از مناطق و روستاهای خطه بادینان از سوی رژیم وقت عراق، به شکلی غیر انسانی مورد هدف حملات شیمایی، کشتار، کوچاندن و انفال هم‌میهنان بی گناه قرار گرفتند. هزاران نفر شهید، بی نام و نشان و آوارە شدند و صدها روستا ویران گشتند.

بزرگترین مشکل رژیم‌های سابق و دشمنان کُردستان، وجود مردمی بود کە تاریخ و جغرافیا و ویژگی‌های ملت را داشت. آنها قصد داشتند از طریق جبر و فشار و ژینوساید و انفال و تغییر دموگرافی به وجود ملت کُردستان پایان دهند. اما مقاومت مردم کُردستان آن توطئه شوم و غیرانسانی را خنثی کرد.

در سالیاد انفال بادینان بر روا بودن حقوق و مطالبات ملتمان تاکید می‌کنیم و لازم است دولت عراق خسارات تمام آن جنایات و فجایع را که در صد سال گذشته علیه مردم کُردستان انجام داده جبران نماید.

در این سالیاد تلخ به روح پاک شهدای انفال بادینان و گرمیان و بارزان و همه شهدای راه آزادی کُردستان درود می‌فرستیم و اعلام می‌کنیم که هرگز آن ظلم و رنج و جنایات را فراموش نمی‌کنیم که علیه ملت ما انجام شدند.

 مسعود بارزانی

 ٤ شهریور ١٣٩٩       

 

 ب.ن