دولت آنکارا حدود ۱۰۰ شهردار وابسته به حزب دمکراتیک خلق‌ها را از کار برکنار کرده است

برای بسیاری از شهردارهای برکنار شده حکم سنگین زندان صادر شده است

اربیل (کردستان۲۴)- سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیە می‌گوید طی ۵سال گذشتە ۹۵ شهردار انتخابی از حزب دمکراتیک خلق‌ها را برکنار کرده و برای آنان جانشین تعیین کرده‌ایم.

سویلو روز دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۹۹ طی سخنانی در مراسم" گفتگوی رویدادهای اجتماعی" در شهرک "کیزیلجا حمام" آنکارا گفت: طی سال جاری ۳۵ نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها به "پ‌ک‌ک" پیوسته‌اند.

سویلو در ادامه گفت: برخی از شهردارهای برکنار شده بر اساس احکام مقامات قضایی  مجموعاً بە ۱۲۶سال و۲۳۰ماه و ۶۲ روز محکوم شده‌اند.

/ا.م