اطلاعیەی فرماندهی عملیات مشترک عراق در مورد حملەی موشکی بە اربیل

دستور بازداشت فرمانده‌ی نظامی منطقه‌ی مبدأ حملەی موشکی به اربیل صادر شده است

اربیل (کُردستان۲۴)- فرماندهی عملیات مشترک عراق فدرال چهارشنبه شب (۹مهرماه ۱۳۹۹) در اطلاعیەای به جزئیات مربوط به حملەی موشکی بە اربیل پرداخت.

فرماندهی عملیات مشترک عراق در این اطلاعیە از صدور فرمان دستگیری فرمانده‌ی نظامی منطقەی مبدأ پرتاب این موشک‌ها خبر داده است.

بر اساس این اطلاعیە، یک گروه تروریستی با استفاده از یک اتومبیل وانت‌بار از روستای "ترجله"‌ی منطقه‌ی حمدانیە واقع در استان نینوا موشک‌ها را بە سوی اربیل پرتاب کرده‌است.

فرماندهی نیروهای مشترک عراق فدرال اعلام کرده است کە پس از تحقیقات سریع جزئیات بیشتری در مورد این رویداد منتشر خواهد کرد.

/ا.م