بازداشت دسته‌جمعی اعضای حزب دمکراتیک‌ خلق‌ها در ترکیە

پیش‌تر دادگاهی در آنکارا حکم بازداشت ۷۲ عضو این حزب را صادر کرده بود

اربیل (کُردستان۲۴)- نیروهای امنیتی ترکیە بامداد روز پنجشنبه۱۰ مهرماه۱۳۹۹، در عملیاتی در شهر "قارص" شمال کردستان۱۹عضو پارت دمکراتیک خلق‌ها (هـ دپ) را بازداشت کردند.

به گزارش رسانه‌های نزدیک حزب دمکراتیک خلق‌ها، شَوین آلاجا شهردار قارس و جنگیز آنلی رییس مشترک هـ‌دپ  جزو بازداشت شدگان در این شهر هستند.

اعضای هـ‌دپ بە اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) بازداشت‌شده‌اند.

هفته‌ی گذشته نیز دادگاهی در آنکارا حکم بازداشت ۸۲ عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها را صادر کرده بود کە  کە تاکنون از این مجموع ۴۰ نفر بازداشت شدەاند. شماری از شهردار‌ها و کادرهای رده‌بالای هـدپ در میان باز‌داشت شدگان قرار دارند.

/ا.م