فارس عیسی: دیدگاه سلطه حاکم بر عراق اقلیم کُردستان را قبول ندارد

"می‌خواهند شکست‌های خود را بر گردن اقلیم کُردستان بیاندازند"

اربیل(کُردستان٢٤)- نماینده دولت اقلیم کُردستان در بغداد، می‌گوید؛ دیدگاه شکست خورده حاکم بر عراق می‌خواهد شکست‌های خود را بر گردن اقلیم کُردستان بیاندازد.

فارس عیسی، نماینده دولت اقلیم کُردستان در بغداد، در مورد تصویب قانون جبران کسری مالی در مجلس نمایندگان عراق که بدون توجه به مطالبات مردم اقلیم کُردستان تصویب شد، به (کُردستان٢٤) گفت:" دیدگاه سلطه حاکم بر عراق، اقلیم کُردستان را قبول ندارد و آنچه در مجلس نمایندگان، علیه مردم کُردستان انجام شد، پیش‌آمدی خطرناک است. اگر حاکمیت این دیدگاه ادامه پیدا کند در آینده هر آنچه بخواهند علیه مردم کُردستان انجام خواهند داد".  

فارس عیسی، افزود؛ دیدگاه شکست خورده حاکم بر عراق می‌خواهد شکست‌های خود را بر گردن اقلیم کُردستان بیاندازد.

همچنین اظهار داشت؛ پس از سال ٢٠٠٣ میلادی مردم انتظار داشتند عراقی جدید بنیانگذاری شود و ظلم و ستم از میان برود، اما دیدگاه حاکم وجود کُرد را قبول ندارد.

فارس عیسی تاکید کرد؛ مردم کُردستان برای حاکمیتی مطلوب مبارزه کرده‌اند، نە برای گردن نهادن به اینگونه قوانین.

ب.ن