کنفرانس "اقتصاد اقلیم کُردستان بعد از کرونا" با شرکت مسرور بارزانی برگزار می‌شود

کنفرانس اقتصاد اقلیم کُردستان بعد از شیوع کرونا دو روز طول خواهد کشید

اربیل (کُردستان ۲۴)- کنفرانس اقتصادی اقلیم کُردستان تحت عنوان" اقتصاد کُردستان بعد از کرونا"، طی روزهای از سوی اتاق‌های بازرگانی و صنعت آمریکا بە صورت آنلاین برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعیەی اتحادیەی اتاق‌های بازرگانی و صنعتی آمریکا این کنفرانس در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه سوم و چهارم آذرماه (۲۳ و ۲۴ ماه جاری میلادی) بە صورت آنلاین و با شرکت مسئولان عالیرتبەی آمریکایی و اقلیم کُردستان و شرکت‌های آمریکایی فعال در اقلیم کُردستان برگزار می‌گردد.

در این کنفرانس نحوەی توسعه‌ی اقتصادی در اقلیم کُردستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت امنیت خوراک، آینده‌ی روابط آمریکا و عراق در مورد انرژی موردگفتگو قرار می‌گیرد.

نمایندگی دولت اقلیم کُردستان در واشنگتن نیز در بیانیه‌ی ضمن تأیید این خبر، اعلام کرد کە نخست‌وزیر اقلیم کُردستان در این کنفرانس بە یادداشت خواسته‌های شرکت‌کنندگان خواهد پرداخت.

/ا.م