صلاح‌الدین دمیرتاش: عضو "پ‌ک‌ک" نیستم

دمیرتاش تاکنون ۳۹ بار در دادگاه ترکیە محاکمه شده است

اربیل (کُردستان ۲۴)- صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها (هـ‌دپ) گفت، اگر گفته می‌شود ترکیە میهن کُردها هم است لازم است باید موانع سر راه زبان کُردی برداشته شود.

رییس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها که از زندان بە سولات ۴۵ شخصیت پاسخ داده است، در پاسخ به پرسشی از اسماعیل بیشکچی در مورد زبان کُردی گفته است: "اگر ترکیە میهن کُردها هم است، باید موانع سر راه زبان کُردی برداشته شود و زبان مادری موردحمایت قرار بگیرد.

دمیرتاش درباره‌ی عضویت خود در حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک)، ضمن رد این ادعا گفت: " اگر عضو پ‌ک‌ک بودم آشکارا در دادگان از آن را مطرح می‌کردم. وی تصریح کرد کە تنها عضو "هدپ" است و وابسته به هیچ‌گونه جریان سیاسی دیگری نیست.

صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها به همراه تعدادی از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیە در ۱۴ آبان ۱۳۹۵از سوی دولت ترکیە بە اتهام همکاری با "پ‌ک‌ک" بازداشت و تاکنون ۳۹ بار محاکمه شده است.

درحالی‌که دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانونی ترکیە حکم آزادی دمیرتاش را صادر کرده‌اند، وی تاکنون از زندان آزاد نشده است.

/ا.م