نرخ برخی ارزهای رایج در بازار اقلیم کُردستان

یک‌صد هزار تومان ایران در بازار اربیل با ۵هزار و ١٠٠ دینار عراقی برابر بود

اربیل (کُردستان ۲۴)- در حالی‌که امروز دوشنبه ١٠ آبان‌ ١٣٩٩، قیمت ارزهای رایج در اقلیم کُردستان نسبت بە روز گذشتە تغییر محسوسی نداشت، اما قیمت طلا باز هم کاهش یافت

۱۰۰ دلار آمریکا: ۱۲۵هزار و١٠٠ دینار عراقی

۱۰۰ یورو: ۱۵٠هزار دینار

۱۰۰ پوند انگلیس: ۱۶۶هزار دینار

۱۰۰ لیر ترکیە: ١٦هزار دینار

۱۰۰ هزار تومان ایران: ۵ هزار و١٠٠ دینار

۱ دینار اردن: ۱۷۶٢ دینار

قیمت طلا در طلافروشی‌های اقلیم کُردستان بە این شرح است:

یک مثقال طلای عیار۲۴: ۳۵۵ هزار دینار عراقی

یک مثقال طلای عیار ۲۱: ۳١٣هزار دینار عراقی

یک مثقال طلای عیار۱۸: ٢۶٧ هزار دینار عراقی

/ا.م