ابراز آمادگی بریتانیا برای تقویت روابط با اقلیم کُردستان

مسرور بارزانی خواستار تأمین استحقاقات مادی مردم اقلیم کُردستان از سوی دولت مرکزی شد

اربیل (کُردستان ۲۴) - مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کُردستان روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹، در اربیل از جیمز کلیورلی دستیار وزیر خارجه‌ی بریتانیا در امور خارومیانه و شمال آفریقا و "جیمز هبی" وزیر نیروهای مسلح بریتانیا استقبال کرد.

در این دیدار که با حضور سفیر بریتانیا در عراق فدرال برگزار شد، ضمن گفتگو در مورد  توسعه‌ی بیشتر روابط اقلیم کُردستان و بریتانیا، هیئت بریتانیایی با اشاره بە تقدیر نقش قهرمانانەی پیشمرگان در رویارویی با توریسم از سوی مردم این کشور، بر آمادگی بریتانیا برای تقویت روابط بریتانیا با اقلیم کُردستان در ابعاد مختلف مخصوصا در امور بازرگانی و توسعهەی سرمایەگذاری بریتانیا در اقلیم کردستان تأکید کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کُردستان در این دیدار ضمن تقدیر از موضع دوستانه‌ی بریتانیا، با اشاره به روابط میان اقلیم کُردستان و دولت فدرال تأکید کرد کە دولت اقلیم کردستان همه‌ی وظایف و تعهدات خود را اجرا نموده و دولت فدرال هم باید وظایف خود را عملی نموده و استحقاقات مادی اقلیم کُردستان را تأمین نماید. 

/ا.م