موعد واردکردن واکسن پیشگیری از ابتلا به کرونا به عراق اعلام شد

شرکت فایزر فروش ۹ میلیون را بە عراق پیشنهاد کرده است
واکسن کووید١٩
واکسن کووید١٩

اربیل (کُردستان ۲۴)- ریاض عبدالامیر، مدیرکل وزارت بهداشت عراق فدرال اعلام کرد کە در ماه مارس آینده اولین محموله‌ی واکسن شرکت فایزِر وارد عراق می‌شود.

مدیرکل وزارت بهداشت عراق اعلام کرد کە این محموله شامل ۶۰۰ هزار واکسن است کە در دو نوبت بە ۳۰۰ هزار نفر تزریق خواهد شد.

ریاض عبدالامیر همچنین گفت: شرکت فایزِر فروش ۹ میلیون واکسن بە عراق پیشنهاد کرده است کە هزینه‌ی آن  ۲۰۸ میلیون دلار است کە قیمت هر دوز از آن ۱۲ دلار است. 

/ا.م