جوتیار عادل اظهارات سخنگوی اسرائیلی در مورد احتمال حمله‌ی جمهوری اسلامی به کُردستان را رد کرد

سخنگوی دولت اقلیم کُردستان: اسرائیل هیچ‌گونه منافعی در اقلیم کُردستان ندارد
جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان
جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان

اربیل (کُردستان ۲۴)- جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کُردستان در واکنش بە اظهارات یکی از سخنگویان نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد کە این کشور در اقلیم کُردستان هیچ‌گونه منافعی ندارد و هیچ شهروند این کشور در اقلیم کُردستان حضور ندارد.

جوتیار عادل تصریح کرد کە طی روزهای اخیر" عوفیر جندلمن"، سخنگوی نخست‌وزیر اسرائیل در امور رسانەهای عربی در توییتی از احتمال حمله‌ی جمهوری اسلامی ایران بە شهروندان اسرائیلی در کشورهایی همچون، "گرجستان"، "آذربایجان"، "ترکیە"، "امارات"، "بحرین" و "اقلیم کُردستان " خبر داده است، چنانکه بارها اعلام کرده‌ایم اسرائیل هیچگونه منافعی در اقلیم کُردستان ندارد و هیچ شهروند اسرائیلی در اقلیم کردستان  حضور ندارد. این سخنان در مورد اقلیم کُردستان صحت ندارد و در هر صورت آن را رد می‌نماییم.

/ا.م