"بارزانی بر بازگشایی پارلمان کردستان اصرار می‌کند"

سخنگوی ریاست اقلیم کردستان: "دولت فدرال به وظایف قانونی خود در قبال اقلیم کردستان عمل نکرده و به مثابه یک شریک اصلی در مدیریت کشور با اقلیم کردستان رفتار نکرده است"

K24 - اربیل

امید صباح سخنگوی ریاست اقلیم کردستان به کردستان24 اعلام کرد: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان برای بازگشایی پارلمان کردستان به طرح پیشنهادی خویش پایبند است که برای این منظور به جریانات سیاسی تقدیم کرده است.

وی همچنین گفت "ریاست اقلیم خواستار بازگشایی پارلمان کردستان در اسرع وقت است و بارزانی بدین منظور در ماه فوریه گذشته یک طرح پیشنهادی به تمام جریانات سیاسی کردستان تقدیم نمود".

سخنگوی ریاست اقلیم کردستان ادعاهای درباره پشیمانی بارزانی از این طرح رد کرد و گفت "رئیس اقلیم کردستان به هیچ وجه از طرحش برای بازگشایی پارلمان و اصلاحات در قوای مجریه و قانونگذاری پشیمان نشده، بلکه برای عملی کردن آن پافشاری میکند و از تمام جریانات سیاسی میخواهیم از این طرح استقبال کنند و عملیاتی شود".

این مسئول ریاست اقلیم، "انجام همه پرسی استقلال را یک راهکار برای حل مشکلات" بین اربیل و بغداد توصیف کرد و گفت "دولت فدرال به وظایف قانونی خود در قبال اقلیم کردستان عمل نکرده و به مثابه یک شریک اصلی در مدیریت کشور با اقلیم کردستان رفتار نکرده است".

به گفته صباح، "این رویکرد بغداد باعث شد به فکر راه حل دیگری باشیم، بنابراین تصمیم به  اجرا همه پرسی گرفتیم".

سخنگوی اقلیم کردستان همچنین با اشاره به نقش نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه گروه تروریستی داعش گفت "هر چند نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه داعش شرکت کردند، اما دولت فدرال از لحاظ نظامی و تسلیحات از این نیروها حمایت نکرد و قبول هم نمیکند کشورهای دیگر از نیروهای پیشمرگه در جنگ داعش حمایت نظامی کنند".