نیروگاه ۱۱،۱۱ کیلوواتی شمامک بە شبکه‌ی برق اقلیم کوردستان پیوست

اقلیم کوردستان در صورت تأمین سوخت ظرفیت تولید ۶هزار و ۵۰۰ مگاوات برق را دارد

اربیل (کوردستان ۲۴)- کمال محمد، وزیر برق اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه۷ بهمن تأکید کرد که وزارت برق اقلیم کوردستان می‌تواند در صورت فراهم بودن سوخت لازم، نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تولید کند.

وزیر برق، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هیمن قادر، قائم‌مقام استانداری اربیل در مراسم افتتاح یک نیروگاه برق در شهر شهرک شمامک گفت: درصورتی‌که سوخت  موردنیاز فراهم شود، اقلیم کوردستان می‌تواند ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تولید کند، اما در حال حاضر چیزی بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات تولید می‌شود.

کمال محمد گفت در حالی کە تولید برق در اقلیم کوردستان افزایش یافتەاست، اما افزایش مصرف در فصل سرما، باعث ایجاد خاموشی‌ها شده است. وزیر برق تأکید کرد کە بە همراه وزارت منابع طبیعی برای تأمین سوخت لازم برای نیروگاه‌ها تلاش می‌کنند. 

/ا.م