معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق: قوانین گورهای دسته جمعی و تامین حقوق و جبران خسارات وارده به زنان ایزدی آزاد شده از دست داعش تصویب می‌‌شوند

"همه فراکسیون‌های مجلس در مورد تدوین قوانین گورهای دسته جمعی و تامین حقوق و جبران خسارات وارده به زنان ایزدی آزاد شده از دست داعش اجماع نظر دارند"
زنان و دختران ایزدی آواره شده از سوی داعش، عکس؛ آرشیو
زنان و دختران ایزدی آواره شده از سوی داعش، عکس؛ آرشیو

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، از تصویب قانون گورهای دسته جمعی و قانون تامین حقوق و جبران خسارات وارده به زنان ایزدی آزاد شده از دست داعش، خبر داد.

حسن کعبی، معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد؛ همه فراکسیون‌های مجلس در مورد تدوین قانون گورهای دسته جمعی و قانون تامین حقوق و جبران خسارات وارده به زنان ایزدی آزاد شده از دست داعش، اجماع نظر دارند و در آینده این قوانین تثبیت خواهند شد.

کعبی این سخنان را در مراسمی ایراد کرد که کمیسیون خانواده در مجلس نمایندگان عراق، با همکاری چند نهاد مدنی برای تقدیر از دختران و زنان ایزدی آزاد شده از دست داعش، برگزار کرد.

ب.ن