سرتیپ عثمان محمد: از تصمیم ناتو برای افزایش تعداد نیروهایش در عراق استقبال می‌کنیم

"با افزایش تعداد نیروهای ناتو نیروی پِشمَرگَ پیشرفت بیشتری خواهد داشت"
سرتیپ عثمان محمد، مدیر دفتر رسانه‌ای وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان
سرتیپ عثمان محمد، مدیر دفتر رسانه‌ای وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر دفتر رسانه‌ای وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان تاکید کرد که با افزایش تعداد مشاوران و مربیان نظامی ناتو در عراق، نیروی پِشمَرگَ پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

سرتیپ عثمان محمد، مدیر دفتر رسانه‌ای وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان، در گفتگوی خبری تلویزیون (کوردستان٢٤) در باره تصمیم ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) برای افزایش تعداد نیروهایش در عراق، اظهار داشت:" از این تصمیم ناتو استقبال می‌کنیم، با افزایش تعداد مشاوران و مربیان نظامی ناتو، نیروی پِشمَرگَ پیشرفت بیشتری خواهد داشت".

سرتیپ عثمان محمد، افزود؛ این تصمیم ناتو، به دنبال حملات راکتی به پایتخت اقلیم کوردستان اتخاذ شده است، پیش از این نیز ناتو با نیروی پِشمَرگَ همکاری داشته و اگر تعداد نیروهایش افزایش یابند، سطح همکاری‌هایش با نیروی پِشمَرگَ نیز افزایش خواهد یافت".

ناتو که اکنون ٥٠٠ سرباز در عراق دارد، روز گذشته طی نشستی با حضور وزرای دفاع خود، تصمیم گرفت تعداد سربازانش را در عراق به ٤ هزار نفر افزایش دهد.

ب.ن