استاندار جدید اربیل فعالیت رسمی خود را با حضور وزیر داخله آغاز کرد

استاندار جدید بر اجرای برنامه‌های تدوین‌شده‌ی هیئت دولت تأکید کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- رِبَر احمد وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹در جمع خبرنگاران اعلام کرد کە در نشستی رسمی با امید خوشناو استاندار جدید اربیل را معرفی کرده و وضعیت امنیتی، بهداشتی و خدماتی را موردگفتگو و تبادل‌نظر قرار دادیم.

وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان گفت: امروز با حضور معاونان استاندار، دبیر کل‌های ادارات وزارتخانه‌ها امید خوشناو را به‌طور رسمی به‌عنوان استاندار اربیل معرفی کردیم. 

استاندار جدید اربیل نیز در حضور خبرنگاران گفت: ابتدا می‌خواهم با درود بە روح پاک مرحوم دکتر فرصت صوفی سخنانم را آغاز نمایم و قول بدم کە به اجرای برنامه‌های دولت متعهد باشم.

/ا.م