اتاق عملیات استان اربیل تجمع مردم در اماکن عمومی را ممنوع کرد

کارمندان، دانش آموزان و مراجعین ادارات بە بستن ماسک ملزم شدند

اربیل (کوردستان۲۴)- اتاق عملیات استان اربیل با شرکت امید خوشناو استاندار و مهندس علی رشید رییس شورای استان، در نشست روز چهارشنبه ۶ اسفندماه در اطلاعیەی راهکارهای جدید مبارزه با کرونا را اعلام کرد. 

بر طبق اعلام اتاق عملیات استان اربیل، تمامی اجتماعات به مناسبت برگزاری مناسبت‌های سالگرد قیام مردم کوردستان و برگزاری دسته‌جمعی مراسم نوروز لغو شده و برگزاری مجالس تحریم در مساجد و اماکن عمومی نیز ممنوع اعلام ‌شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیە ضمن درخواست بستن ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، از خطیبان جمعه و امامان مساجد خواسته‌شده کە با رعایت کامل موازین بهداشتی مردم را بە رعایت این موازین دعوت نمایند. 

همچنین از صاحبان پاساژها، فروشگاه‌ها، مراکز بازرگانی و غذاخوری‌ها خواسته‌شده کە با رعایت فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک، از اجتماعات غیرضروری پرهیز نمایند.

در ادامه‌ی این اطلاعیە با اشاره بە بسته شدن میخانه‌ها از ساعت ۱۲ شب، اعلام شده است کە همه‌ی تالارهای عروسی و اماکن شب‌نشینی جمعی بسته خواهند شد و مراکز تحصیلی، کارمندان دولت و مراجعین بە ادارات بە رعایت کامل موازین بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی و بستن ماسک ملزم شده‌اند.

توصیه‌های اتاق عملیات اربیل از  ساعت ۱۲ چهارشنبه‌شب (۶ اسفند۱۳۹۹) به اجرا در خواهد آمد.

/ا.م