مسرور بارزانی: روز توافق بر سر تعیین روز همەپرسی کردستان روزی تاریخی است

همە‌پرسی استقلال کردستان سوم مهرماە آینده برگزار می‌شود

k24 - اربیل

مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان در تویتی اعلام کرد امروز (١٧ خرداد) روزی تاریخی است.

بارزانی در این تویت نوشتە است:" ٢٥ سپتامبر (سوم مهرماه) مردم کردستان در بارە آیندە خود تصمیم خواهد گرفت".

احزاب سیاسی اقلیم کردستان روز هفدهم خرداد ماه، در نشستی بە ریاست رئیس اقلیم کردستان بە توافق رسیدند کە  ٢٥ سپتامبر آیندە، (سوم مهرماە سال جاری) را بە عنوان روز برگزاری همە‌پرسی اسقلال کردستان تعین نمایند.