همە‌پرسی استقلال کردستان سوم مهر ماه آیندە برگزار می‌شود

احزاب سیاسی کردستان در مورد موضوعات حساس کنونی بە توافق رسیدند

k24 - اربیل

نمایندگان احزاب سیاسی ، نخست وزیر و رئیس کمسیون انتخابات کردستان روز چهارشنبە ١٧ خرداد در نشستی بە ریاست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، موضوعات همە‌پرسی استقلال، انتخابات آینده ریاست اقلیم و پارلمان، مشکلات سیاسی داخلی کردستان و اوضاع منطقە و جهان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.  

احزاب حاضر در این نشست با اکثریت قریب بە اتفاق در موارد زیر بە توافق رسیدند:

١-‌ روز ٢٥ سپتامبر سال جاری برابر با سوم مهرماە ١٣٩٦ بە عنوان روز برگزاری همە‌پرسی اسقلال کردستان در اقلیم کردستان و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان تعیین گردید.

٢-‌‌ احزاب سیاسی کردستان از زمان پایان این نشست تا روز برگزاری همە‌پرسی، جهت دوبارە فعال کردن پارلمان و حل مشکلات سیاسی بە منظور ایجاد اتحاد ملی تلاش می‌نمایند.

٣-‌ بر ساماندهی معیشت مردم، مشکلات اقتصادی هم‌میهنان کردستان، حقوق بگیران و طبقات کم درآمد تأکید گردید.

٤- تشکیل شورای عالی همە‌پرسی بە ریاست آقای مسعود بارزانی در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید احزاب سیاسی تا بیست و دوم خرداد ماه جاری نمایندگان خود را جهت شرکت در کمیتە مخصوص همە‌پرسی معرفی نمایند.

پارت دمکرات کردستان

اتحادیە میهنی کردستان

اتحاد اسلامی کردستان

جنبش اسلامی کردستان

حزب شیوعی (کمونیست) کردستان

حزب سوسالیت دمکراتیک کردستان

حزب زحمتکشان کردستان

حزب کارگران و رنجبران کردستان

حزب اصلاح‌طلب پیشتاز کردستان

لیست اربیل ترکمن‌ها

جبهه ترکمن‌های عراق

حزب شکوفایی ترکمن

لیست ارامنه پارلمان کردستان

جنبش دمکراتیک آشوری‌ها

مجلس مردمی کلدانی و آشوری‌ها