سرکنسول آلمان در اقلیم کردستان: حمایت‌های آلمان از کردستان ادامە خواهد یافت

مردم کردستان خود در مورد آینده‌ تصمیم خواهند گرفت

k24- اربیل

سرکونسول آڵمان در اقلیم کردستان، در گفتگو با کردستان ٢٤ گفت: کشورش بعد از شکست کامل داعش هم بە حمایت‌های خود از اقلیم کردستان ادامە می‌دهد.

مارک آکهورن گفت: با آموزش پیشمرگان و حمایت تسلیحاتی از مردم کردستان در برابر داعش کمک کردەایم و یان حمایت‌ها ادامە خواهد داشت.

سرکونسول آڵمان در اقلیم کردستان ، با اشارە بە موضوع کشورش در مورد همه‌پرسی استقلال کردستان گفت: مرد کردستان خود در مورد آیندە تصمیم خواهند گرفت و کشور آلمان تصمیم مردم کردستان احترام می‌گزارد.