راهپیمایی عدالت برای آزادی پارلمانتاران کرد در ترکیه

11 پارلمانتار و 85 شهرداریهای کرد در زندانهای ترکیه هستند

K24 - اربیل

به گزارش کردستان24، ده‌ها سازمان و نهادهای حقوق بشر در ترکیه خواستار آزادی پارلمانتاران زندانی شدند.

11 پارلمانتار فراکسیون حزب دموکراتیک خلقها – هدپ از جمله صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک این حزب به تهمت تبلیغات و عضویت در پ.ک.ک، تهدید علیه وحدت ارضی و حقارت به رئیس جمهور و موسسات نظامی، امنیتی و قضایی در زندان هستند.

بعد از دستگیری «انیس برابر اوغلو» پارلمانتار حزب جمهوریخواه خلق- CHP، راهپیمایی عدالت در آنکارای پایتخت برگزار شد  و کمال کلچدار اوغلو رئیس این حزب با نگه داشتن پلاکارد  عدالت در این راهپیمایی شرکت کرد و خواهان آزادی پارلمانتاران زندانی شد.

پارلمانتاران و وکلای پارلمانتاران زندانی HDP همچنین در این راهپیمایی شرکت کردند.

قادر تونج یکی از وکلای پارلمانتاران زندانی هدپ به کردستان24 گفت «سکوت دادگاه عالی قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص زندانی کردن پارلمانتاران و شهرداریها نقض قانون است. اکنون 11 پارلمانتار و 85 شهرداریهای هدپ در زندان هستند».

ارجان کانار وکیل دمیرتاش در این باره گفت «تاکنون 96 پرونده را  علیه صلاح الدین دمیرتاش درست کرده‌اند و تمام این پرونده ها در خصوص سخنرانیهای ایشان هستند».

وی همچنین گفت قاضی‌هایی که علیه دمیرتاش پرونده درست کردند به علت عضویت در گروه فتح الله گولن دستگیر شده‌اند».

مجلس ترکیه سال گذشته به درخواست دولت، مصونیت پارلمانتاران را لغو کرد و بعد از آن پرونده پارلمانتاران HDP به جریان افتاد و اکنون 11 پارلمانتار این حزب در زندان هستند.

اتحادیه اروپا در واکنشی به زندانی کردن پارلمانتاران، روابطش را با ترکیه کاهش داد و مذاکره عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا تعلیق کرد.

اتریش فروش اسلحه به ترکیه ممنوع را کرد و از کشورهای دیگر اروپا خواست اقدام مشابه انجام دهند.

وکلای پارلمانتاران HDP اعلام کردند «قبل از چند ماه پرونده موکلانشان را به دادگاه قانونی اساسی بردند، اما این دادگاه تحت تاثیر قدرت سیاسی کشور قرار دارد».