قطع روابط با ایران/ برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از شروط 13 گانه چهار کشور عربی به قطر

10 روز به قطرمهلت داده‌اند خواسته‌هایشان را برآورد کند

K24 - ایران

به گزارش کردستان24، قطع روابط امنیتی و نظامی و تقلیل روابط دیپلوماسی با ایران از اولین شروط چهار کشور عربی برای عادی سازی روابط با قطر است و 10  روز به این کشور مهلت داده‌اند.

عربستان، مصر، امارات و بحرین از راه کویت یک فهرست 13 ماده‌ای را برای عملی کردن به قطر دادند و خواهان انجام دادن آن در مدت 10 روز شدند.

نسخه پخش شده فهرست چهار کشور عربی نشان می‌دهد در اولین درخواستشان از قطر خواستند  «روابط دیپلوماسی خود با ایران را تقلیل دهد و کنسولگریهای خود در این کشور را تعطیل  و عناصر وابسته به سپاه پاسداران ایران از خاک قطر اخراج کند و روابط با ایران تا به حد روابط بازرگانی تقلیل دهد  و در چارچوب تحریمهای بین المللی و آمریکایی باشد و به امنیت مجلس تعاون خلیج عربی صدمه نزند و تمام همکاریهای نظامی یا اطلاعاتی با ایران را قطع کند».

چهار کشور عربی همچنان خواستار فوری برچیدن  پایگاه نظامی ترکیه در قطر و  قطع تمام همکاریهای نظامی با ترکیه در داخل خاک قطر شدند.

دولت ترکیه در اولین واکنش، این درخواست را رد کرد.

فکری ایشک وزیر دفاع ترکیه با رد کردن درخواست برچیدن پایگاه نظامی کشورش در قطر گفت «این درخواست دخالت در روابط بین دو کشور است».

کشورهای چهارگانه عربی همچنان از قطر خواسته‌اند روابط خود را با اخوان المسلمین و حزب الله و القاعده و داعش و فتح الشام ( جبهه نصره پیشین) قطع کند و در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهد و هر نوع همکاری مالی به افراد و سازمانهای تروریستی یا تندرو که در لیست گروهای تروریستی این چهار کشور و آمریکا و بین المللی هستند قطع کند.

همچنان درخواست کرده‌اند قطر تمام عناصر گروه‌های تروریستی و عناصر تحت تعقیب و مطلوب در لیستهای چهار کشور عربی، آمریکا و بین المللی را تسلیم کند.

تعطیلی کانالهای الجزیره و پرهیز از دخالت در امور و مصالح خارجی کشورها و ممنوعیت تابعیت قطری به شهروندان چهار کشور عربی و تسلیم تمام اطلاعات ویژه درباره اپوزسیون مورد حمایت قطر و التزام این کشور به حفظ منافع نظامی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج و عربی و قطع روابط با اپوزسیون چهار کشور از درخواستهای مهم  این چهار کشور عربی از قطر است.

عربستان، امارات، مصر و بحرین 10 روز به قطر مهلت داده‌اند تمام خواسته‌هایشان را برآورده کنند و در غیر این صورت لغو شده به شمار خواهد آمد.

این کشورها روز 15 خرداد در بیانیه‌های جداگانه روابط سیاسی خود را با قطر قطع کردند و این کشور را به حمایت از گروه‌های تروریستی و دخالت در امور کشورهای عربی و پایمال کردن توافقات ریاض در قبال ایران کردند.

چهار کشور 48 ساعت به دیپلمات‌های قطر و 14 روز به شهروندان قطر مهلت دادند تا خاک کشورهایشان را ترک کنند.

همچنین تمام مرزهای زمینی، دریایی و آسمانی بر روی قطر بستند.

ایران و ترکیه با اعلان حمایت از قطر، هزاران طن مواد خوراکی، میوه و سبزیجات را به قطر صادر کردند و ایران آسمان خود را بر روی هواپیماهای مسافربری قطر گشود و چندین بندر را برای تردد کشتیهای قطری اختصاص داد.