حزب دمکراتیک خلقها از همه‌پرسی استقلال کردستان حمایت کرد

امیدوار است همه‌پرسی استقلال کردستان راه را برای صلح پایدار و توسعه فرهنگ دموکراسی در خاورمیانه باز کند.

K24 - اربیل

حزب دمکراتیک خلقها – هدپ با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از همه‌پرسی استقلال کردستان اعلام نمود و خواهان بازگشایی پارلمان و مشارکت تمام احزاب اقلیم کردستان برای موفقیت آمیزتر بودن این پروسه دموکراتیک شد.

هدپ با اشاره به اراده مردم برای تعیین سرنوشت خویش، بویژه در مناطق کردستانی خارج از اقلیم کردستان نوشته است تصیم به همه‌پرسی، راه حل مراجعه به اراده مردم برای حل و فصل مشکلات یک حق دمکراتیک است و از اینکه مردم سرنوشت خویش را تعیین می‌کنند یک مشروعیت تاریخی است و نتیجه همه‌پرسی برای مسائل حل نشده صد سال گذشته خاورمیانه و استفاده دموکراتیک برای حل آن یک نمونه مدرن است.

حزب دموکراتیک خلقها که در پارلمان ترکیه 59 نماینده دارد، امیدوار است همه‌پرسی استقلال کردستان راه را برای صلح پایدار و توسعه فرهنگ دموکراسی باز کند و برای اینکه نتیجه آن از هر نوع مجادله مشروعیت دور باشد، باید تمام احزاب پارلمان کردستان در این پروسه مشارکت کنند.

همچنین بر بازگشایی پارلمان کردستان و نقش فعالانه آن  و اتحاد ملی و سیاسی و برگزاری کنگره ملی تاکید کرده است.